Обращение депутатов к Президенту и Раде

23На минувшей неделе состоялась сессия городского совета, на которой принят ряд решений. Пусть последний вопрос и был внесен Светланой Дремлюк дополнительным, но оказался, пожалуй, наиболее актуальным. Ведь речь шла о социально-экономической ситуации в городе (понятно, что на общем фоне страны). А затем депутаты единогласно приняли решение обратиться к властям.

Звернення депутатів Дебальцівськоі? міськоі? ради до Президента та Верховноі? Ради Украі?ни
Сьогодні Украі?на опинилася на порозі складних соціально-економічних випробувань. Ситуація, яка склалася, свідчить про те, що Украі?на виявилася не готовою до викликів фінансово-економічноі? кризи. І головна причина цього – політичний та управлінський хаос, відсутність реальних кроків щодо подолання кризи з боку Уряду.
Народ Украі?ни залишився наодинці зі своі?ми проблемами: люди стають свідками того, як зупиняються підприємства, скорочується робочий тиждень та заробітна плата, людей відправляють у вимушені неоплачувані відпустки, різко зростає безробіття, знецінюються заощадження, зростає вартість товарів і послуг.
Ми вважаємо, що без посилення ролі держави в управлінні економікою, без відповідних державних механізмів, які б змушували враховувати суспільні і загальнонаціональні інтереси, – кризу подолати неможливо.
Виходячи з вищевказаного, вимагаємо від Верховноі? Ради Украі?ни негайно розглянути питання легітимності та недовіри Кабінету Міністрів Украі?ни. Визнати за необхідність термінового прийняття відповідних законів, які б захищали та підтримували національного товаровиробника, середній та малий бізнес. Не допустити масових звільнень, скорочення робочих місць та зниження рівня заробітноі? платні; посилити контроль за своєчасними виплатами стипендій, пенсій та інших соціальних виплат громадянам у повному обсязі.