Якщо позбавили світла незаконно

33


Останнім часом в прокуратурі Дебальцевого значно збільшилась кількість звернень громадян, які обурені фактами незаконного відключення енергопостачання працівниками Дебальцівського РЕМ, з невідомих для споживачів причин та без належного попереднього повідомлення про відключення.
Обурені такою несподіванкою громадяни одразу після відключення енергопостачання звертаються до абонентського відділу Дебаль-цівського РЕМ. І яку відповідь отримують? На велике здивування, випливала заборгованість, яка ніби – то існувала тривалий період, хоча не виявлялася протягом проведення попередніх звірок, аж раптом виникла і стала причиною відключення.Або споживач дізнається, що енергопостачання відключено через заборгованість в невеликому роз-мірі, наприклад 79 грн, а можливо, навіть, взагалі відсутності заборгованості.
В такому випадку працівники Дебальцівського РЕМ звинувачують споживача в тому, що він раніше не з’явився для проведення звірки.
Чи можна вважати зазначені причини відключення рунтовними та законними?
З огляду на чинне законодавство, щодо необхідності проведення звірок здійснених виплат, то п. 45 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів Украі?ни від 26 липня 1999 року за № 1357, зак-ріплені обов’язки споживача, серед яких проведення звірки на нього не покладається, це є його правом і рекомендується за для уникнення розбіжностей між споживачем та постачальником.
Відповідно до п. 35 «Правил користування електричною енергією для населення» дійсно передбачено право енергопостачальника відключити споживача у разі:
-розкрадання електричноі? енергіі?, навмисного пошкодження приладу обліку та зриву пломби;
-порушення термінів сплати за спожиту електричну енергію у порядку, визначеному пунктом 27 цих Правил, або порушення умов договору про реструктуризацію заборгованості;
-неоплати за встановлення нового приладу обліку відповідно до пункту 17 або інших платежів згідно з цими Правилами;
-невиконання припису Державноі? інспекціі? з енергетичного нагляду за режимами споживання електричноі? енергіі?;
– зниження показників якості електричноі? енергіі? з вини споживача.
Що стосується випадку відключення електроенергіі? при порушенні термінів сплати за спожиту електричну енергію, то згідно з п. 27 зазначених правил, у разі несплати за спожиту електричну енергію протягом 10 днів після терміну, зазначеного у договорі чи платіжному документі, та неотримання енергопостачальником повідомлення про оплату, на 20 день споживачу надсилається попередження про відключення електричноі? енергіі?. У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання споживачем попередження, енергопостачальник має право відключити споживача від електричноі? мережі.
Однак зазначені положення працівниками Дебаль-цівського РЕМ тлумачаться на власну користь. Наприклад, положення щодо необхідності отримання попередження про відключення електричноі? енергіі?, працівники Дебальцівського РЕМ вважають виконаним і в тому разі, коли таке попередження залишено у воротах будинку споживача. Звичайно, нікого не цікавить чи отримав споживач таке повідомлення, чи ні, а навіть якщо і ні, то все одно на підставі п. 35 Правил користування електричною енергією для населення, відділом збуту буде передано завдання на відключення. Тому постає питання: чи можна вважати попередження залишене споживачу таким способом отриманим? Навряд чи.
Не дивно, чому в приміщеннях Дебальцівського РЕМ завжди черги споживачів! Чи не пов,язано це з великою кількістю відключень від електромережі? Адже відповідно до п. 36 Правил користування електричною енергією для населення відновлення електропостачання споживача здійснюється протягом 3 днів у містах та 7 днів у сільській місцевості після усунення порушень, тому необхідно раніше вияснити причину відключення. Однак, що робити споживачам, яких відключено від електромережі необгрунтовано? Адже згідно з Правилами вони змушені чекати до 3 днів, поки представники Дебальцівського РЕМ поновлять енергопостачання. Крім того, часто трапляються випадки, коли сума за підключення перевищує суму боргу. Також, самим фактом такого відключення завдається матеріальна та моральна шкода споживачу.
Тому постає питання: як боротись з такими фактами незаконних та необгрунтованих відключень? Відповідно до п. 43 зазначених Правил, енергопостачальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну споживачу або його майну, в розмірі й порядку, визначених законодавством; у разі тимчасового припинення електропостачання з вини енергопостачальника він несе відповідальність згідно з умовами договору у розмірі двократноі? вартості недовідпущеноі? споживачу електричноі? енергіі?.
Тому, в таких ситуаціях раджу звертатись до суду з позовом про відшкодування моральноі? та матеріальноі? шкоди. Крім того, хочу зазначити, що в багатьох випадких громадяни плутають функціі? прокуратури та суду, і звернувшись до прокуратури, ставлять питання про відшкодування. Повідомляю, що відповідно до ст. 12 Закону Украі?ни «Про прокуратуру», прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенціі? суду.
З огляду на зазначені порушення та численні скарги громадян, прокуратурою міста Дебальцеве внесено подання про усунення порушень законодавства про електроенергетику начальнику Дебальцівського РЕМ С.В.Ткач , а також поставлене питання про притягнення до дісциплінарноі? відповідальності винних посадових осіб.

Ольга Літовченко, помічник прокурора м. Дебальцеве