Пiд оком прокурора

23

У 2010 році робота Дебальцівськоі? транспортноі? прокуратури була націлена насамперед на підвищення ефективності прокурорсько-слідчоі? діяльності на основних пріоритетних напрямках, а також закріплення та поглиблення позитивних тенденцій у прокурорському нагляді, які вдалося досягти за попередній період.
Провадження послідовних, організаційних і практичних заходів дозволило активізувати діяльність у протидіі? злочинності та забезпечення правопорядку в регіоні, досягнуто певних позитивних результатів на ряді основних напрямів прокурорськоі? діяльності.

Так, в ході проведення прокурорських перевірок встановлено, що на підприємствах залізниці з боку керівництва дещо послаблено контроль в сфері охорони праці. На зазначеному напрямку прокуратурою порушено 3 кри-мінальні справи, внесено 8 документів реагування, за неналежне виконання вимог щодо забезпечення охорони праці на підприємстві 44 особи притягнуто до дисциплінарноі? та адміністративноі? відповідальності. Під час перевірок результативно використовувались всі засоби прокурорського реагування на виявлення порушення вимог законодавства в економічній сфері. Так, Дебальцівською транспортною прокуратурою за 2010 рік порушено 3 кримінальних справи, збитки по яких склали понад 2 млн. грн. (в тому числі бюджету), внесено 27 документів реагування, 40 осіб притягнуто до відповідальності. Також слід зазначити, що не лише на підприємствах залізниці, а й автомобільного транспорту мають місце факти ігнорування законодавства про оплату праці. На усунення вказаних порушень прокуратурою вносились приписи, за результатами яких до фонду оплати праці відшкодовано понад 2 млн. грн., стосовно керівників підприємств порушувались ад-міністративні провадження. Виконуючи першочерговий обов’язок щодо захисту прав громадян, прокуратурою вносились протести, за результатами яких поновлено права 43 громадян, що неправомірно були притягнуті до дисциплінарноі? та адміністративноі? відповідальностей. Вживались навіть заходи кримінально-правового характеру. Зокрема, за фактами фальсифікаціі? справ про адміністративні правопорушення відкрито кримінальну справу.
Під пильним наглядом прокуратури знаходяться питання щодо безпеки руху на залізничному та автомобільному транспорті. Окрім порушеноі? кримінальноі? справи на даному напрямі, прокуратурою внесено 23 документи реагування, за результатами яких більш як 40 осіб притягнуто до відповідальності. За невідповідне забезпечення прав пасажирів на належні та безпечні умови пересування автомобільним транспортом за результатами перевірок 6 суб’єктів підприємницькоі? діяльності, що надають зазначені послуги, вже позбавлено ліцензіі? на заняття даним видом діяльності.
Наприкінці хотілося б додати, що при певних позитивних напрацюваннях в прокурорській діяльності, ми не будемо зупинятися на досягнутому, оскільки залишається ще багато питань, які завжди будуть під пильним оком прокуратури. Адже, основний обов’язок в нашій діяльності – стояти на варті законності,
справедливості та правопорядку в державі.

Валерій Шкуро, Дебальцівський транспортний прокурор молодший радник юстиціі?