У школах міста Дебальцеве триває дистанційне навчання

22


Минув вже місяць навчання школярів міста Дебальцеве за дистанційною формою. Така форма навчання є достатньо новою для шкіл нашого міста. До тепер вона використовувалась під час карантину, при вивченні додаткових (факультативних) предметів, навчанні учнів під час хвороби, виконанні науково-дослідних робіт у Малій академіі? наук Украі?ни, участі у дистанційних олімпіадах, конкурсах, отриманні консультацій тощо. Слід зазначити, що робота вчителів за дистанційною формою навчання є більш кропіткою та об’ємною, через необхідність адаптаціі? навчальних програм до новоі? форми навчання із застосуванням ІКТ. Однак, адміністрація і вчителі загальноосвітніх шкіл з усією відповідальністю поставилися до впровадження новоі? форми навчання.
Показним є приклад впровадження дистанційноі? форми навчання загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №3, яка зробила акцент на проведенні занять через мережу Інтернет. Класні керівники спілкуються зі своі?ми учнями через роботу в групі у соціальній мережі ВКонтакті. У цій групі публікуються матеріали (тексти, відскановіні сторінки конспектів, підручників, посилання на сторінки у мережі Інтернет, відео матеріали тощо), які необхідні для вивчення кожного шкільного курсу. Також, у цих групах учні отримують домашні завдання. Зворотній зв’язок учителя з учнем забезпечується надсиланням виконаних робіт на поштову скриньку вчителя для перевірки. Учні, що не мають доступу до мережі Інтернет, можуть отримати необхідні матеріали та завдання у друкованому вигляді безпосередньо в школі.
На високому рівні організований процес дистанційного навчання і у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6. Тут сформовано розклад консультацій для кожного класу. Один раз на тиждень учні певного класу збираються у закріпленому за ними кабінеті, отримують необхідні матеріали, консультаціі? з кожного предмета, отримують домашнє завдання та здають зошити з вже зробленими завданнями. Такі групові консультаціі? з вчителями можливі завдяки тому, що у ЗОШ №6 наявне підвальне приміщення, яке, у разі необхідності, може слугувати бомбосховищем. Також, учні постійно отримують консультаціі? вчителів у телефонному режимі та через мережу Інтернет. Навчальний процес для учнів молодших класів організовано за типом «Маминоі? школи». Відпрацьовані та застосовуються цікаві методики для учнів перших класів для отримання базових навичок письма. Вчителі відвідують учнів на дому за окремим графіком.
Дистанційне навчання у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 відрізняється відсутністю оновленоі? бази ІКТ. Тому воно здійснюється у формі міні-уроків для кожного класу окремо, які тривають 15-20 хвилин. Також, необхідну інформацію учні та і?х батьки можуть отримати безпосередньо в школі на паперових носіях або у телефонному режимі.
З метою забезпечення належного методичного супроводу вчителів у сфері дистанційного навчання Міським методичним кабінетом з 15.09. 2014 по 29.09 2014 проводиться декада «Методична служба – школі». Працівники методичного кабінету здійснюють виі?зди у навчальні заклади м. Дебальцеве за окремим графіком та надають методичну допомогу вчителям-предметникам у питаннях організаціі? навчально-виховного процесу.
Стосовно режиму роботи вчителів, слід зазначити, що кожен вчитель відпрацьовує свій робочий час згідно педагогічного навантаження. При цьому оплата праці педагогічних працівників здійснюється не за всіма напрямками. Не сплачується завідування кабінетами, гурткова робота, робота у групі подовженого дня, робота педагога-організатора. Не відбувається оплата праці працівникам освіти, які тимчасово виі?хали за межі міста у зв’язку з АТО.
Адміністрація шкіл веде контроль за дотриманням вчителями навчальних планів і відпрацюванням робочого часу. Кожен вчитель веде відповідні записи, щодо виконаноі? роботи.
Слід відзначити, що незважаючи на складну та напружену ситуацію у місті, школи продовжують працювати з 8 до 14 години, з понеділка по п’ятницю. Вчителі у будь-яку хвилину готові надати допомогу учням та і?х батькам з будь-якого питання.

Відділ освіти